Antalya Manavgat Devlet Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya Manavgat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Patoloji Labaratuvarı

Güncelleme Tarihi: 26/09/2017

  PATOLOJİ BÖLÜMÜ

Tıbbi Patoloji, Cerrahi Tıp Bilimleri içerisinde yer alan klinik bir bilim dalıdır. Patoloji uzmanı doktorun temel hizmet alanı, kanıta dayalı tıp bilgileri ışığında hastalığın tanısının konması ve patolojik tanı ile birlikte, tedavinin yönlendirilmesi için gerekli prognostik faktörlerin patoloji raporu olarak sunulmasıdır.

Patoloji, hekimlik faaliyeti olarak, hastadan alınan doku ve vücut sıvıları üzerinde tanı amaçlı incelemenin yapıldığı alandır.

Bölümümüzde hastalardan alınan dokular veya vücut sıvıları rutin ve özel yöntemlerle incelenir. Bu incelemeler:

Rutin patoloji takibi; Hastalardan alınan dokular rutin makroskobik değerlendirme ardından mikroskobik değerlendirmeler için hazırlanır. Hematoksilen eozin boyanmış preparatlar ışık mikroskobunda değerlendirilir.

Rutin sitoloji; Hastalardan alınan vücut sıvıları ve hazırlanan yayma preparatları rutin olarak mikroskobik değerlendirme için hazırlanır ve değerlendirilir.

Frozen (İntraoperatif konsultasyon); Ameliyat esnasında hastadan alınan doku örnekleri ameliyat seyrini ve özelliğini belirlemek için dondurularak hızlı bir şekilde ışık mikroskobunda değerlendirilerek ilgili doktora hemen bilgi verilir.

İmmunohistokimyasal inceleme: Özellikle rutin patolojik değerlendirmenin ardından tümör tipi, özellikleri ve prognostik faktörlerini, özel proteinleri, enfeksiyöz ajanları belirlemek için spesifik antikorlar ile immunohistokimyasal inceleme gerekir. Spesifik hücre, virus ve tümör belirleyicileri için antikor kullanılmaktadır. Bunların başlıcaları sitokeratin alt grupları (5/6, 7, 8, 19, 20, Pan ve yüksek molekül ağırlıklı, gibi), CD’ler (3, 4, 5, 7, 20, 45, 56, 99, 117, 138 gibi) flamentler (kollagen, vimentin, aktin, demsin vb) virüsler (HBV gibi) proteinlere (amiloid gibi) karşı geliştirilmiş antikorlar olarak özetlenebilir. Bu yöntemler rutin değerlendirmenin ardından manuel yapılır ve değerlendirilir. 

Histokimyasal inceleme: Özellikle rutin hematoksilen eozin boyamanın gösteremediği dokunun hücresel ve yapısal özelliklerini göstermek için özel boyama yöntemleri gerekir. Bu laboratuvardaki deneyimli personel tüm histokimyasal boyamaları gerçekleştirebilir. Bu yöntemlerin bazıları periodik asit schiff, mason trikrom, van gieson elastik, gümüş boyası, kristal viyole boyama gibi rutin olabileceği gibi değişik dokularda özel olarak istenebilmektedir.