T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Manavgat Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Manavgat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları Brimi

Güncelleme Tarihi: 26/09/2017

Hasta Hakları

Hasta Hakları:
 Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder. Hafta içi mesai saatleri dahilinde 08:00-17:30 saatleri arasıdır. 


Hasta Hakları Birimi, hastanemizde yaşanabilecek hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması amacı ile kurulmuştur.


HASTA HAKKI İHLALİNDE NERELERE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

İNTERNETTEN www.saglik.gov.tr ADRESİNE
ALO 184 SABİM HATTINA
HASTANEMİZDEKİ HASTA HAKLARI BİRİMİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

Hasta Hakları Birimi B BLOK– ESKİ ACİL GİRİŞİ 1. Katta Hizmet Vermektedir.